PRIVACYBELEID – STERKkamp vzw 25/05/2018

PRIVACYBELEID

Algemeen

STERKkamp vzw vraagt bij de inschrijving van een deelnemer heel wat persoonlijke gegevens
die we nodig hebben voor een correcte dienstverlening. Daarin willen we graag transparant
communiceren omtrent het privacybeleid dat we hieronder bekend maken.
STERKkamp houdt zich aan de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR.

STERKkamp vzw kan zijn privacybeleid elk moment wijzigen.

Rechten deelnemers

Iedere deelnemer heeft recht tot inzage, verandering of verwijdering van zijn persoonlijke
gegevens. Bij bovenstaande zaken dient u een schriftelijke aanvraag te doen via de post naar
het adres ‘Leerkens 25, 2600 Berchem’.

Beveiliging gegevens

STERKkamp vzw verzekert een goede beveiliging van de persoonlijke gegevens. Er wordt
zorgvuldig omgesprongen met deze informatie. Ter beveiliging bewaren we de persoonlijke
gegevens niet langer dan nodig en worden ze na 6 jaar verwijderd. Al onze vrijwilligers tekenen
voor ze bij ons aan de slag gaan ook hun plicht tot geheimhouding.
Bij inschrijving geeft u toestemming tot publicatie van beeldmateriaal, indien niet akkoord,
dient u dit schriftelijk via e-mail te melden.

Verspreiding gegevens aan derden

STERKkamp vzw zal uw gegevens niet doorgeven aan derden met uitzondering van wettelijke
verplichtingen.
STERKKAMP VZW
STERKkamp vzw www.sterkkamp.be +32 475 33 82 78
Wanneer wij uw gegevens toch aan derden dienen door te geven, zal dit steeds vooraf met de
deelnemers besproken worden.

Bij vragen of klachten kan u terecht bij ons via volgende schriftelijke kanalen:
– Via mail: info@sterkkamp.be
OF
– Via post:
STERKkamp vzw
Leerkens 25
2600 Berchem